Giới thiệu chung

  • Trường Trung cấp Miền Đông được thành lập theo quyết định số 659/QĐ.CT.UBT Đồng Nai ngày 10/03/2000 là Trường Trung học chuyên nghiệp dân lập Công Nghệ Tin Học – Viễn Thông Đồng Nai và quyết định số 1211/QĐ – UBND Tỉnh Đồng Nai cho phép đổi tên trường Trung cấp Công Nghệ Tin Học – Viễn Thông Đồng Nai thành trường Trung cấp Miền Đông.
  • Trường có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận trong các lĩnh vực sư phạm, kinh tế, hành chính, kỹ thuật, thư viện – thiết bị, luật, chăn nuôi thú y,….
  • Về công tác tuyển sinh: Hình thức tuyển sinh là xét tuyển theo quy chế trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo thông tư 27/2014/TT/BGD-ĐT ngày 11/08/2014 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Thời gian xét tuyển được chia thành nhiều thời điểm trong năm.
  • Ngành nghề đào tạo: Hiện nay trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo 16 ngành, chuyên ngành, bao gồm: 1. SƯ PHẠM MẦM NON’ 2. SƯ PHẠM TIỂU HỌC; 3. DƯỢC SỸ; 4. THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC; 5. LUẬT; 6. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP; 7 QUẢN LÝ – BÁN HÀNG SIÊU THỊ; 8. KẾ TOÁN; 9. DU LỊCH; 10. TIN HỌC VIỄN THÔNG; 11. MẠNG MÁY TÍNH; 12. BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG; 13 KỸ THUẬT VIỄN THÔNG; 14. THIẾT KẾ ĐỒ HỌA; 15. CHĂN NUÔI THÚ Y; 16. VĂN THƯ LƯU TRỮ
  • Về Công Tác Đào Tạo: Quá trình đáo tạo trường thực hiện theo thông tư 22/2014/TT-BGD-ĐT, ngày 09/07/2014 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở quy định chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Sở Giáo Dục Tỉnh Đồng Nai ban hành. Việc kiểm tra đánh giá quá trình học tập do giảng viên bộ môn thực hiện và công bố cho học sinh.