Liên hệ

Địa Chỉ:

Số 12, Đường Hoàng Minh Châu, Phường Hòa Bình, Tp. Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại:

  • Phòng Đào Tạo: 0251.3951253 – 3951254

Website:

Trường Miền Đông

Email:

thvtdongnai@moet.edu.vn

Fanpage:

www.facebook.com/Trường-Trung-Cấp-Miền-Đông-158760304658094/