Ngành Dược

Tháng Mười Một 9, 2018 admin 0

I./ KIẾN THỨC: Kiến thức chung Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp […]

Ngành Chăn nuôi -Thú y

Tháng Mười Một 21, 2018 admin 0

I./ KIẾN THỨC: Kiến thức chung Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp […]

Ngành Kế toán

Tháng Mười Một 9, 2018 admin 0

I./ KIẾN THỨC Kiến thức chung: Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp […]

Ngành Tin học ứng dụng

Tháng Mười Một 9, 2018 admin 0

I./ KIẾN THỨC Kiến thức chung Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp […]