Ngành Sư Phạm Mầm Non

Tháng Mười Một 14, 2018 admin 0

Giới thiệu tóm tắt chương trình: Chương trình Trung cấp Sư Phạm Mầm Non cung cấp cho người học những kiến thức cốt lõi và […]

Ngành Sư Phạm Tiểu Học

Tháng Mười Một 14, 2018 admin 0

I./ KIẾN THỨC: Kiến thức chung Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp […]

Ngành Dược

Tháng Mười Một 9, 2018 admin 0

I./ KIẾN THỨC: Kiến thức chung Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp […]

Ngành Luật

Tháng Mười Một 14, 2018 admin 0

Sinh viên tốt nghiệp trung cấp luật có thể làm chuyên viên luật ở các cơ quan công ty, Ủy ban nhân dân phường xã, […]

Ngành Kỹ Thuật Viễn Thông

Tháng Mười Một 21, 2018 admin 0

————————- ————————– CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (24 THÁNG) NGÀNH KỸ THUẬT VIỄN THÔNG STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC SỐ TIẾT […]

Ngành Chăn nuôi -Thú y

Tháng Mười Một 21, 2018 admin 0

I./ KIẾN THỨC: Kiến thức chung Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp […]

Ngành Kế toán

Tháng Mười Một 9, 2018 admin 0

I./ KIẾN THỨC Kiến thức chung: Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp […]

Ngành Du Lịch

Tháng Mười Một 21, 2018 admin 0

I./ KIẾN THỨC: Kiến thức chung Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp […]

Ngành Tin học ứng dụng

Tháng Mười Một 9, 2018 admin 0

I./ KIẾN THỨC Kiến thức chung Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp […]