Ngành Luật

Sinh viên tốt nghiệp trung cấp luật có thể làm chuyên viên luật ở các cơ quan công ty, Ủy ban nhân dân phường xã, các Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc cấp tỉnh, hoặc cơ quan khác như: Hải quan, các cửa khẩu, cơ quan thuế, sân bay… Bạn cũng có thể làm ở các tòa hành chính, Trở thành luật sư, Viện kiểm sát nhân dân hoặc làm việc ở các công ty tư vấn pháp luật…

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (24 THÁNG)

NGÀNH LUẬT

STT TÊN MÔN HỌC SỐ
TIẾT
LT TH DVHT GHI CHÚ
HỌC KỲ I
1 Chính trị 75 75 0 5
2 Giáo dục pháp luật 30 30 0 2
3 Giáo dục thể chất 30 0 30 1
4 Anh văn 45 30 15 3
5 Tin học 45 15 30 2
6 Kỹ năng giao tiếp 45 45 0 3
7 Giáo dục quốc phòng 45 15 30 2
CỘNG: 315 TIẾT 315 210 105 18
HỌC KỲ II
9 Lý luận nhà nước và pháp luật 60 45 15 4
10 Kỹ thuật xây dựng văn bản (STVB) 30 30 0 2
11 Luật hiến pháp 45 30 15 3
12 Luật hành chính 45 30 15 3
13 Luật hôn nhân và gia đình 30 30 0 2
14 Luật lao động 45 45 0 3
CỘNG: 255 TIẾT 255 240 60 20
HỌC KỲ III
15 Luật hình sự và tố tụng hình sự 45 30 15 3
16 kỹ thuật viễn thông 45 30 15 3
17 Luật kinh tế 30 30 0 2
18 Luật ngân hàng 30 30 0 2
19 Luật đất đai 30 30 0 2
20 Luật môi trường 45 45 0 3
21 Luật thuế 45 45 0 3
CỘNG: 270 TIẾT 270 240 30 18
HỌC KỲ IV
22 Công tác xã hội 45 30 15 3
23 Công tác thi hành án dân sự 60 45 15 4
24 Công tác tư pháp – hộ tịch 45 30 15 3
25 Công tác hòa giải cơ sở 45 30 15 3
CỘNG: 195  TIẾT 195 105 45 10
TỔNG CỘNG: 1.035 795 240 66
 CHUẨN ĐẦU RA
1 Anh văn 60 30 30 3
2 Tin học 45 15 30 2
CỘNG: 105 TIẾT 105 45 60 5
THỰC TẬP – BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
1 Thực tập tốt nghiệp 8 tuần Báo cáo
TỔNG KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 1.140 840 300 71
THI TỐT NGHIỆP (3 MÔN)
1 Chính trị Tự luận
2 Lý thuyết tổng hợp 1.Lý luận nhà nước và pháp luật Tự luận
2.Luật hành chính
3.Luật hiến pháp
3 Thực hành nghề nghiệp Phản biện

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*