Ngành Sư Phạm Tiểu Học

I./ KIẾN THỨC:

Kiến thức chung

 • Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức giáo dục đại cương đủ rộng, nắm vững các kiến thức chuyên môn, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình tất cả các lớp cấp tiểu học, tạo điều kiện để sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp lên các trình độ cao hơn.
 • Có kiến thức cơ bản về Tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học, về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, bước đầu biết vận dụng các kiến thức này vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học.
 • Có hiểu biết về Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành. Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh – quốc phòng để có thể thực hiện giáo dục tích hợp.
 • Có hiểu biết về tình hình kinh tế – văn hoá – xã hội, đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.
 • Được trang bị những thông tin cập nhật về đổi mới giáo dục tiểu học, có khả năng vận dụng đổi mới phương pháp dạy học các môn học ở tiểu học.

II./ KỸ NĂNG:

 • Biết lập kế hoạch giáo dục cho từng học kỳ và năm học, biết lập kế hoạch bài học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá ở tiểu học.
 • Biết tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện cụ thể của học sinh và địa phương nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Biết dạy cho học sinh phương pháp học tập, đặc biệt biết tự học, phát triển ở học sinh năng lực tự đánh giá. Biết sử dụng các phương tiện công nghệ dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin, vào quá trình dạy học ở tiểu học..
 • Biết làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,
 • Biết lập sổ sách, xây dựng và lưu trữ hồ sơ về quá trình học tập rèn luyện đạo đức của học sinh.
 • Biết giao tiếp và ứng xử thích hợp với học sinh, gia đình học sinh, với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng.

III./ THÁI ĐỘ

 • Yêu nghề dạy học, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi học sinh,
 • Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết đoàn kết, hợp tác, khiêm tốn
 • Có quan hệ tốt với gia đình học sinh và cộng đồng, biết vận động các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện xã hội hoá giáo dục.
 • Có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện sức khoẻ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (24 THÁNG)

NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC

STT TÊN MÔN HỌC SỐ
TIẾT
LT TH DVHT GHI CHÚ
HỌC KỲ I
1 Chính trị 75 75 0 5
2 Giáo dục pháp luật 30 30 0 2
3 Giáo dục thể chất 30 0 30 1
4 Anh văn 45 30 15 3
5 Tin học 45 15 30 2
6 Kỹ năng giao tiếp 45 45 0 3
7 Giáo dục quốc phòng 45 15 30 2
8 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD & ĐT 45 45 0 3
CỘNG: 360 TIẾT 360 255 105 21
HỌC KỲ II
9 Tâm lý học đại cương 30 30 0 2
10 Giáo dục học đại cương 45 45 0 3
11 Văn học 60 60 0 4
12 Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 60 60 0 4
13 Phương pháp dạy toán ở tiểu học 60 60 0 4
14 Ứng dụng CNTT trong dạy học giáo dục tiểu học 30 30 0 2
CỘNG: 285 285 285 0 19
HỌC KỲ III
15 Đạo đức sư phạm 45 45 0 3
16 Tâm lý học sư phạm giáo dục tiểu học 45 45 0 3
17 Đánh giá kết quả học tập giáo dục tiểu học 30 30 0 2
18 Phương pháp dạy học tự nhiên – xã hội 30 30 0 2
19 Cơ sở tự nhiên xã hội 30 30 0 2
20 Thể dục và phương pháp dạy học 30 30 0 2
CỘNG: 210 210 210 0 11
HỌC KỲ IV
21 Âm nhạc và phương pháp dạy học 30 15 15 2
22 Mỹ thuật và phương pháp dạy học 30 30 0 2
23 Đạo đức và phương pháp dạy học 30 30 0 2
24 Kỹ thuật và phương pháp dạy học 30 0 30 1
25 Phương pháp công tác đội TNTP và nhi đồng 30 30 0 2
CỘNG: 150 150 105 45 9
TỔNG CỘNG: 1.005 855 150 60
 CHUẨN ĐẦU RA
1 Anh văn 60 30 30 3
2 Tin học 45 15 30 2
CỘNG: 150 105 45 60 5
THỰC TẬP – BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
1 Thực tập tốt nghiệp 8 tuần
TỔNG KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 1.110
MÔN THI TỐT NGHIỆP (3 MÔN) 1. Chính trị Thi viết
2.Tiếng việt và phương pháp dạy học Thi viết
3. Toán và phương pháp dạy Thi viết
toán ở tiểu học

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*