Ngành Thư Viện – Thiết Bị Trường Học

 

Mục tiêu đào tạo

  • Đào tạo cán bộ thư viện có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng trong việc lựa chọn, phát triển vốn tư liệu
  • Xử lý thông tin tư liệu, tổ chức hệ thống tra cứu, lưu giữ, bảo quản tư liệu.
  • Phân tích, tổng hợp, tạo dựng các sản phẩm thông tin, số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu thư mục
  • Có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị thông tin

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (24 THÁNG)

NGÀNH THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

STT TÊN MÔN HỌC SỐ
TIẾT
LT TH ĐVHT GHI CHÚ
HỌC KỲ I
1 Chính trị 75 75 0 5
2 Giáo dục pháp luật 30 30 0 2
3 Giáo dục thể chất 30 0 30 1
4 Anh văn 45 30 15 3
5 Tin học 45 15 30 2
6 Kỹ năng giao tiếp 45 45 0 3
7 Giáo dục quốc phòng 45 15 30 2
CỘNG: 315 TIẾT 315 210 105 18
HỌC KỲ II
9 Tâm lý học giáo dục 45 45 0 3
10 Thư viện học đại cương 45 45 0 3
11 Thư viện trường học 45 45 0 3
12 Ứng dụng tin học trong hoạt động thư viện và thiết bị trường học 45 30 15 3
CỘNG: 180 TIẾT 180 165 15 12
HỌC KỲ III
13 Thông tin học đại cương 30 30 0 2
14 Tổ chức & bảo quản vốn tài liệu trong các cơ quan thông tin – thư viện 30 30 0 2
15 Mô tả tài liệu và tổ chức mục lục chữ cái 30 30 0 2
16 Định chủ đề và tổ chức mục lục phân loại 30 30 0 2
17 Thư mục học đại cương 30 30 0 2
18 Công tác địa chí trong thư viện 30 30 0 2
19 Tra cứu tin trong hoạt động Thông tin – Thư viện 30 30 0 2
20 Công tác phục vụ người dùng tin (bạn đọc) 30 30 0 2
21 Tổ chức và quản lý hoạt động Thông tin – Thư viện 30 30 0 2
CỘNG: 270 TIẾT 270 270 0 18
HỌC KỲ IV
22 Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung 30 15 15 2
23 Thiết bị dạy học môn ngữ văn – lịch sử- địa lý 45 30 15 3
24 Thiết bị dạy học môn toán – lý – hóa 45 30 15 3
25 Thiết bị dạy học môn sinh 30 15 15 2
26 Thiết bị dạy học môn âm nhạc – mỹ thuật – thể dục 45 30 15 3
27 Thiết bị dạy học môn công nghệ 30 15 15 2
28 Thiết bị dạy học môn tự nhiên và xã hội 30 15 15 2
CỘNG: 255 TIẾT 255 150 105 17
TỔNG CỘNG: 1.020 795 225 65
 CHUẨN ĐẦU RA
1  Anh văn 60 30 30 3
2 Tin học 45 15 30 2
CỘNG: 105 45 60 5
THỰC TẬP – BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: 8 tuần Báo cáo
TỔNG KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 1.125 Tiết
THI TỐT NGHIỆP (3 MÔN)
1 Chính trị Tự luận
2 Lý thuyết tổng hợp 1.Thư viện trường học Tự luận
2.Thiết bị dạy học môn tự nhiên và xã hội
3 Thực hành nghề nghiệp Phản biện

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*