Chuyên ngành

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Khái quát

Khái niệm khoa học môi trường được hiểu là nghiên cứu sự tương tác giữa các thành phần vật lý, hóa học và sinh học của môi trường tự nhiên của Trái đất. Những thành phần này bao gồm năng lượng, nông nghiệp, nước và không khí.

Ngoài ra, ngành học về môi trường còn nghiên cứu chặt chẽ về những tác động của con người đối với môi trường để tìm ra giải pháp cho các vấn đề về môi trường như biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước,... Các giải pháp này sẽ góp phần tạo ra những tác động tích cực đến chất lượng cuộc sống và tài nguyên thiên nhiên.

Đào tạo

Sinh viên theo học ngành Khoa học Môi trường được trang bị khối kiến thức nền tảng, chuyên sâu về: Quan trắc môi trường; hệ thống quản lý môi trường, kiểm soát tai biến và rủi ro môi trường; quản lý môi trường khu vực, sinh thái môi trường; chỉ thị sinh học môi trường; hóa học môi trường đất; quản lý và sử dụng chất thải nông nghiệp; quy hoạch sử dụng bền vững đất đai; hóa chất nông nghiệp; ứng dụng công cụ mô hình hóa và hệ thống tin địa lý; phương pháp đánh giá biến động ôzôn khí quyển; mô hình quá trình phóng xạ khí quyển, biến đổi khí hậu,....

Việc làm

Sinh viên ra trường có thể làm việc tác tại bộ phận chuyên trách môi trường tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước; các công ty làm dịch vụ tư vấn môi trường; các viện, trung tâm nghiên cứu có liên quan đến môi trường; Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Khoa học và Công Nghệ của các tỉnh, thành phố, Phòng Tài nguyên và môi trường các quận, huyện; Các cơ quan quản lý môi trường, các cơ quan qui hoạch, khai thác khoáng sản, các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng; các tổ chức phi chỉnh phủ về môi trường; giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước.

Đào tạo cử nhân Khoa Học Môi Trường với những năng lực và phẩm chất sau:

  • Có các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên nhằm đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức môi trường và khả năng học tập ở trình độ cao hơn áp dụng trong lĩnh vực khoa học môi trường.
  •  
    • Có các kiến thức cơ bản, cơ sở và nâng cao về môi trường, kỹ năng thực hành sâu rộng với phương pháp luận vững chắc, có khả năng tiếp cận nhanh các kiến thức mới và có thể vận dụng vào việc giải quyết các vấn đề môi trường góp phần phát triển khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường.
    • Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động; có khả năng nhận dạng, phân tích, đánh giá, thiết kế và giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực khoa học môi trường một cách logic, sáng tạo.

Khám phá Tương lai tại
Trung cấp Miền Đông

Với chương trình đào tạo chất lượng và cơ sở vật chất hiện đại, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một hành trình học tập đầy hứa hẹn và thành công. Hãy chuẩn bị cho tương lai của bạn và bắt đầu hành trình mình tại Trường Trung cấp Miền Đông ngay hôm nay!

Ngành Khoa học môi trường đảm nhiệm công việc ở một số vị trí như sau:

- Quản trị các dự án về bảo vệ môi trường, quy hoạch môi trường, quan trắc chất lượng môi trường, đánh giá tác động môi trường...

- Giảng dạy các môn học chuyên ngành Công nghệ môi trường tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Các công ty tư vấn môi trường, thiết kế hệ thống xử lý chất thải, cung cấp dịch vụ môi trường

- Phụ trách công tác kiểm soát, quản lý môi trường, an toàn môi trường lao động, vận hành hệ thống xử lý chất thải tại các công ty, nhà máy sản xuất, xí nghiệp, Ban quản lý khu công nghiệp.

- Sinh viên sau khi ra trường có thể tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn tại các đơn vị đào tạo sau đại học.

- Các cơ quan nghiên cứu về môi trường: Viện nghiên cứu, các trung tâm, các trường đại học...

Ý kiến của sinh viên

Lắng nghe ý kiến của sinh viên đã tốt nghiệp.

Đăng ký xét tuyển

Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình thành công của bạn tại Trường Trung Cấp Miền Đông.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Trường Trung Cấp Miền Đông

@2024 – Trường Trung Cấp Miền Đông.